Een sluis brengt je op het gewenste niveau

Waarom een sluis?

Een sluis wordt toegepast op punten in het nautisch verkeer waar schepen van het ene waterniveau naar het andere waterniveau willen varen. Ook beschermt een sluis het landschap doorgaans tegen overstroming. Een schip, als metafoor voor uw project, neemt plaats in de sluis, waarna het water weggepompt of aangevuld wordt totdat het waterniveau bereikt is waarop het schip kan doorvaren.

Waarom “Sluijs Management”?

Hoewel Sluijs Management in eerste instantie is afgeleid van de naam van de oprichter van het bedrijf, staat de sluis symbool voor de dienstverlening die Sluijs Management aanbiedt. In de dienstverlening werkt Sluijs Management er aan om mensen en organisaties op een zelfde lijn te brengen. Ook verbindt Sluijs Management partijen om met elkaar op het gewenste niveau te komen. Onze dienstverlening draagt er aan bij dat het schip, dat is uw project, door kan varen. De definitie van “sluizen” is: langs tussenstations overbrengen. Een sluis is dus misschien wel de ultieme manager. Lees hier verder over Sluijs Management.

Enkele toepassingen van sluizen als “watermanager”