Evenementen

Sluijs Management richt zich op het initiëren, organiseren en uitvoeren van evenementen, veelal gericht op sector- en beroepen- oriëntatie, zowel voor basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Niet alleen sectorbreed, maar ook specifiek gericht op een bepaalde doelgroep. Daarnaast is er ook ruime ervaring in de organisatie van studie-, en opleidings-, beurzen.

Misschien wel de belangrijkste kracht van de georganiseerde evenementen ligt in het feit dat in alle evenementen de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven leidend is. Het bedrijfsleven ziet het belang en de noodzaak van een goede loopbaankeuze voor jongeren. Sluijs Management betrekt het bedrijfsleven daarom graag, met succes, bij de evenementen.

Voorbeelden van succesvolle en regelmatig terugkerende evenementen zijn:

.