Bedrijfsbezoeken

Om leerlingen kennis te laten maken met de opleidings- en beroeps- mogelijkheden in de regio organiseert Sluijs Management bedrijfsbezoeken. Hierbij bezoeken kleine groepjes leerlingen bedrijven in hun regio.

 

Het doel:

Het doel van deze bezoeken is de leerlingen kennis te laten maken met de beroepen die er in een bedrijf zijn en ze te laten zien wat voor soort werk daar bij hoort. Dit ter ondersteuning bij het maken van hun beroepskeuze en/of het samenstellen van een vakkenpakket.

De bedrijven laten de leerlingen zo kennis maken met het werk, de sfeer en de mogelijkheden in hun sector. Zo vergroten zij de kans dat leerlingen bewust en gemotiveerd voor hun branche kiezen.

Bovendien zijn er in elk bedrijf functies en werkzaamheden die minder bekend zijn, maar toch interessant kunnen zijn en tijdens het bedrijfsbezoek ook in beeld komen.

Het bezoek aan een bedrijf en de kennismaking met de beroepen die daar zoal zijn, heeft niet alleen tot doel dat leerlingen beroepen zien waarbij hij of zij denkt “dat wil ik ook!”, maar kan er ook toe leiden dat de leerling denkt “dat wil ik zeker niet!”. Ook deze conclusie is van belang bij de beroepskeuze en/of het samenstellen van een vakkenpakket.

 

Een excursie?

Velen van ons hebben ooit, vanuit een bepaalde vooropleiding, excursies gehad naar grote bedrijven waarbij je met de hele klas (vaak meer dan 25 leerlingen) vorstelijk ontvangen werd en door een medewerker door het bedrijf geleid werd. Hetgeen er verteld werd was lang niet voor iedereen te volgen (grote hallen/schallende radio) en ruimte om vragen te stellen, tijdens de rondleiding, was er ook vaak niet. Hierdoor wordt het beoogde effect van een bedrijfsbezoek bij de leerlingen vaak niet gehaald en raken bedrijven gedemotiveerd omdat ze het gevoel hebben dat het de leerlingen niet interesseert.

 

Het format van de bedrijfsbezoeken is om die reden door Sluijs Management zo ontwikkeld, dat bedrijfsbezoeken worden onderverdeeld in meerdere activiteiten, waardoor er steeds kleine groepjes leerlingen tegelijk een activiteit volgen. De activiteiten bestaan dan niet alleen uit een rondleiding, maar de leerling wordt ook in de gelegenheid gesteld een werknemer te interviewen (op school voorbereid) en mag ook daadwerkelijk aan de slag. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hierdoor wordt zo’n bezoek veel meer gericht op individuele belangstelling en vragen, verlaat de leerling het bedrijf met een duidelijk beeld van het bedrijf en de mogelijkheden en heeft de werknemer het gevoel dat de door hem verstrekte informatie is overgekomen.

Sinds maart 2016 voert Sluijs Management de bedrijfsbezoeken uit voor de stichting Beleef je Beroep. Voor actuele informatie en verslagen, kijk op www.beleefjeberoep.nl

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bedrijfsbezoek voor uw leerlingen, of wilt u een groep leerlingen in uw bedrijf ontvangen, neem dan contact met ons op.