Betafestival

Waarom een βètafestifal?

De technische sector kampt al jaren met problemen om voldoende jongeren te interesseren in techniek en technologie. De instroom van jongeren die kiezen voor een technische vakopleiding of een technisch opleidingsprofiel loopt al jaren terug. Techniek is onzichtbaar geworden, het is hoog tijd om maatregelen te nemen teneinde het tij te keren. Het is namelijk de toekomstige instroom in de bètavakken die op het spel staat. De kunst is nu de  scholieren te laten ervaren hoe uitdagend en boeiend techniek kan zijn … Daarom organiseert Sluijs Management voor scholen in het  voortgezet onderwijs het Bètafestival.

zz 05

De kracht van dit evenement ligt vooral in de bereidheid van zowel onderwijs als bedrijfsleven, om samen te werken op het gebied van techniekpromotie en loopbaanoriëntatie. Het regionale bedrijfsleven wordt van harte uitgenodigd aan dit festival deel te nemen om hun product, proces of ontwikkeling in hun branche aan leerlingen te tonen of te laten ervaren. De keuze voor het regionale bedrijfsleven is bewust genomen, leerlingen zien dan welke mogelijkheden er in hun directe omgeving zijn en welke bedrijvigheid zich afspeelt achter de vaak anonieme gevels op bedrijventerreinen.

Het evenement:zz 032

Tijdens het festival worden er binnenschools workshops georganiseerd zoals experimenten, ontdekopstellingen, masterclasses, wetenschapsquiz, demonstraties en presentaties door de lokale en regionale bedrijven en instellingen. Ook hoort ‘speeddaten’ met professionals tot de mogelijkheden.fotos

Wat we beogen is leerlingen in contact brengen met de verrassende wereld van de bètavakken. Met als doel dat zij hun horizon verbreden, een beter beeld krijgen van de verschillende beroepsmogelijkheden, kennis maken met nieuwe trends en ontwikkelingen en vervolgens uitgedaagd worden voor het kiezen van een bèta profiel of een technische vakrichting in hun eindexamenpakket of vervolgstudie. Enerzijds zetten we al het mogelijke in om meer leerlingen te laten kiezen voor techniek en technologie, terwijl we tegelijkertijd ook bereiken dat leerlingen die uiteindelijk toch iets anders kiezen, bewust die andere keuze maken.

De ervaring:zz 013

Het βètafestival is door Sluijs Management al meerdere malen georganiseerd, onder andere voor het Pieter Zandt College op Urk (voor zo’n 80 2e jaars leerlingen), maar ook voor RSG Levant in Zeewolde (voor alle 700 leerlingen),de laatste keer met 34 uiteenlopende activiteiten. Zo werd er bijvoorbeeld uitgelegd waarom een vliegtuig vliegt, maar ook wat er bij komt kijken om een bos te onderhouden en ontwikkelen. Bij veel activiteiten moesten de leerlingen zelf aan de slag, zoals een robot programmeren, DNA onderzoek doen en een marketingplan maken.

ßetamentality

Het uitgangspunt is dat we leerlingen kennis willen laten maken met de ‘7 werelden van bètatechniek’, waarbij natuurwetenschappen en technologie een belangrijke rol spelen: Deze werelden van bètatechniek zijn:

  • Voeding & Vitaliteit
  • Lifestyle & Designzz 051
  • Mens & Medisch
  • Water, Energie & Natuur
  • Mobiliteit & Ruimte
  • Market & Money
  • Science & Exploration

 

Het Bètafestival leidt in de praktijk ook tot andere vormen van samenwerking, zoals leerlingen die graag hun schoolloopbaan afsluiten door extern een onderzoek te doen in het kader van hun profielwerkstuk. Of doordat een bedrijf of instelling als opdrachtgever wil gaan optreden voor een Technasium klas. En vanzelfsprekend leidt deelname tot imagoversterking en naamsbekendheid. Zowel voor de sector als voor individuele bedrijven. De pers wordt altijd uitgenodigd voor het evenement.

zz 074
zz 057

Bedrijfsbezoeken:

De deelnemende bedrijven en organisaties (dit kunnen bijvoorbeeld ook MBO en HBO instellingen zijn) hebben ook de mogelijkheid de leerlingen een bedrijfsbezoek aan te bieden. Leerlingen kunnen dan, wanneer zij de workshop boeiend vonden en meer willen zien of weten, op een later te bepalen tijdstip, een bezoek aan het bedrijf brengen. Zie ook bedrijfsbezoeken.

 

zz 029zz 051 

Succesformule:

Het blijkt een succesvolle formule, want de leerlingen, docenten en het bedrijfsleven geven doorgaans een hoge waardering aan het festival en de deelnemende organisaties komen graag het volgende jaar weer om hun enthousiasme over hun vakgebied aan de leerlingen over te brengen.

Meedoen?

Wilt  u ook een βètafestival in uw school, of wilt  u als bedrijf of organisatie een bijdrage leveren aan een van de βetafestivals, neem dan contact op met Sluijs Management, wij informeren u graag over de mogelijkheden.