Relatiemanagement en Personeelsmanagement

Zoek en vind de samenwerking

Veel ondernemers zijn druk met hun bedrijfsvoering en productie, waardoor zij niet de tijd hebben zich te verdiepen in de problemen waar zij tegenaan lopen. Hierdoor blijven allerlei vraagstukken liggen. Door ondernemers binnen bepaalde branches met elkaar in contact te brengen, kunnen zij kennis en ervaring delen. Dit kan resulteren in samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met als doel (bij)scholen en opleiden, arbeidsmarktoriëntatie en personeelsvoorzienig/uitwisseling. Maar het kan zich ook richten op uitwisseling van vakkennis, materiaalgebruik, productiemethodes of technologische vraagstukken.

Ook onderwijsorganisaties hebben steeds meer behoefte aan samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Zij zoeken de samenwerking waar het gaat om bijvoorbeeld sector- en  beroepen- oriëntatie, kennisdeling, vakinhoudelijke- en maatschappelijke- stages en begeleiding van deeltijd (BBL) studenten. Sluijs Management speelt hiertoe in verschillende gemeentes in Flevoland een verbindende rol.

Het juiste poppetje op de juiste plaats

Veel werkgevers zijn regelmatig op zoek naar de juiste mensen, niet altijd per definitie met de juiste kennis en ervaring, maar vaak vooral met de juiste mentaliteit en werkhouding. Tegelijkertijd zijn er veel werkzoekenden en slagen beide partijen er niet in elkaar te vinden. Sluijs Management werkt nauw samen met MultiFlexManagement in de uitdaging om de partijen bij elkaar te brengen. Vaak met succes.

Het vervullen van vacatures gaat voor ons veel verder dan het doorschuiven van CV’s. Wij willen niet alleen op korte termijn zoveel mogelijk vacatures invullen, maar dit ook op een duurzame manier doen! Of het nu gaat om een korte plaatsing of een plaatsing voor langere termijn, al dan niet gekoppeld aan een opleiding, iedereen moet zich er goed bij voelen. De dienstverlening is gericht op een adequate invulling van vacatures en een succesvolle loopbaanontwikkeling van de kandidaten.

 

De vacature in beeld

Omdat vooral in het MKB niet iedere vacature zich even makkelijk laat omschrijven (men is lang niet altijd op zoek naar iemand die alleen goed is in bijvoorbeeld lassen of timmeren), moet de kandidaat ook op andere disciplines inzetbaar zijn. Om dit goed in beeld te krijgen hechten wij eraan een goede band met de werkgever op te bouwen. Alleen wanneer wij precies weten wat de werkgever nodig heeft en we een beeld hebben van de vacature en de bedrijfscultuur kan de “juiste match” tot stand komen.

 

De kandidaat in beeld

Om een juist beeld van de kandidaat te krijgen voeren we met iedere kandidaat een intensief intake/sollicitatie gesprek en hebben wij ook de mogelijkheid om een persoonlijkheidstest af te nemen. Zo kunnen we de kandidaat optimale ondersteuning bieden bij het vinden van een geschikte werkomgeving.

Wanneer het nodig of wenselijk is dat de kandidaat een opleidingstraject nodig heeft voor het vervullen van een bepaalde functie, zal Sluijs Management, in samenwerking met de regionale opleidingscentra en opleidingsbedrijven de kandidaat een opleidingstraject aanbieden. Het gaat hierbij dan meestal om een BBL- vakopleiding waarbij de kandidaat vier dagen per week werkt en een dag een vakopleiding binnen school volgt.