Relatiemanagement

Sluijs Management brengt samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en /of onderwijs tot stand.

Veel ondernemers zijn druk met hun bedrijfsvoering en productie, waardoor zij niet de tijd hebben zich te verdiepen in de problemen waar zij tegenaan lopen. Hierdoor blijven allerlei vraagstukken liggen. Door ondernemers binnen bepaalde branches met elkaar in contact te brengen, kunnen zij kennis en ervaring delen. Dit kan resulteren in samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met als doel (bij)scholen en opleiden, arbeidsmarktoriëntatie en personeelsuitwisseling. Maar het kan zich ook richten op uitwisseling van vakkennis, materiaalgebruik, productiemethodes of technologische vraagstukken. Sluijs Management kan, indien gewenst, dergelijke samenwerkingsverbanden opzetten.

Onderwijsorganisaties hebben steeds meer behoefte aan samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Zij zoeken de samenwerking waar het gaat om bijvoorbeeld sector- en  beroepen- oriëntatie, kennisdeling, vakinhoudelijke- en maatschappelijke- stages en begeleiding van deeltijd (BBL) studenten. Sluijs Management speelt hiertoe in verschillende gemeentes in Flevoland een verbindende rol.