Week van de techniek

De Week van de techniek is een bewezen concept waarin jongeren kennismaken met techniek en technologie in brede zin. Niet alleen de techniek zoals velen het in hun gedachten hebben, maar juist ook de toegepaste techniek in sectoren die niet direct binnen de techniek vallen. Denk aan technologie in de zorg, administratie en de logistiek.

Sluijs Management organiseert dit evenement voor lokale basisscholen in nauwe samenwerking met lokale bedrijven. Het resultaat is een evenement waar beleving centraal staat. In 2016 staan bijvoorbeeld de regio Noordoostpolder/Urk en Almere/Zeewolde in de planning.

Uitgangspunt

De Week van de Techniek brengt basisschoolleerlingen, hun leerkrachten en hun ouders/begeleiders in contact met een scala aan techniektoepassingen. Hierdoor kunnen zij zich een concreter beeld vormen bij het begrip ‘techniek’ waardoor zij, bij het maken van hun studie- en beroeps- keuze, wellicht een toekomst in de techniek of technologie overwegen.

Opzet week van de Techniek

Tijdens dit evenement  worden basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 een dagdeel uitgenodigd op een locatie in de regio (veelal een VO- of MBO- school) waar zij deelnemen aan een aantal doe-activiteiten, georganiseerd door het regionale onderwijs, bedrijfsleven en landelijke organisaties. Alle activiteiten zijn gericht op de “beleving” van de techniek en technologie, waarbij de nadruk op “zelf ervaren” ligt. De leerlingen doorlopen in groepjes de activiteiten. Na afloop van het dagdeel ontvangen alle leerlingen een Week van de Techniek tasje met een aandenken/gadgets van de deelnemende bedrijven en organisaties. Halverwege het dagdeel wordt een pauze gepland.

Om de kosten van het evenement te dekken wordt er aan de lokale overheden subsidie gevraagd en betalen de scholen een bijdrage per deelnemende leerling en begeleider. Indien gewenst worden de leerlingen gehaald en thuisgebracht.

Sluijs Management is van mening dat niet alleen de leerlingen de mogelijkheden van techniek en technologie moeten beleven, maar richt zich ook graag op de leerkrachten en ouders. Ook voor hen is het vaak niet duidelijk welke rol techniek in het dagelijks leven speelt en welke toekomstmogelijkheden het voor hun leerling of kind kan bieden.

Sinds maart 2016 voert Sluijs Management de bedrijfsbezoeken uit voor de stichting Beleef je Beroep. Voor actuele informatie, foto’s en verslagen, kijk op www.beleefjeberoep.nl

Meer informatie? Neem contact met ons op.


Meer dan techniek…

Naast de mogelijkheid voor het beleven van techniek, is het ook mogelijk om andere sectoren uit te lichten. Denk aan het beleven van beroepen in de zorg, economie en handel of bijvoorbeeld recreatie.